Facebook
 1. Úvod
 2. INFORMÁCIE
 3. REKLAMAČNÝ PORIADOK
PRODUKTOVÝ HIT TÝŽDŇA
Zobraziť všetky
Nepremeškajte novinky zo sveta Ylang.sk

Prihláste sa pre odber exkluzívneho obsahu pokiaľ sa Vám nebude páčiť môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok

Poškodenie počas prepravy

Ak nastane poškodenie počas prepravy prostredníctvom kuriérskych spoločností, prosíme (a odporúčame) rozbaliť poškodený balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Odporúčame spísať reklamačný protokol. Tento postup značne uľahčí posúdenie reklamácie a náhradu prípadne poškodeného tovaru.

Kupujúci je povinný uplatniť u predávajúceho reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, ako závadu zistil alebo ju pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť mohol.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov (platí pre väčšinu výrobkov bez ohľadu na to, či sú zakúpené v kamennej predajni, cez internet, na predajnej akcii alebo zhotovené na zákazku). Pri použitých veciach môže byť záručná doba skrátená až na 12 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady a tie mohol neodkladne hlásiť dodávateľovi.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
 • používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu alebo jeho určením
 • neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
 • nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami
 • pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
 • opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv,
 • opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.

Ak bude kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.

Predávajúci nie je zodpovedný za výber tovaru kupujúcim pre jeho konečné využitie. V tejto súvislosti nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za škodu vzniknutú na zakúpenom tovare v dôsledku nevhodného použitia tovaru.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom emailu a popíše predmet reklamácie. Predávajúci posúdi v závislosti od typu reklamovaného tovaru a závady, na ktoré servisné stredisko je potrebné reklamáciu zaslať a emailom informuje o adrese pre zaslanie reklamácie kupujúceho. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné zaslať na vybrané servisné stredisko aj vyplnený a podpísaný „Reklamačný formulár“ ( STIAHNITE TU ) a faktúru alebo iný relevantný doklad o zakúpení tovaru v papierovej forme. Doložené dokumenty výrazne zjednodušia reklamačný proces.

Zabalenie a odoslanie reklamácie

Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabalený a zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Reklamovaný tovar nie je možné na servisné stredisko doručiť osobne, ale výhradne prostredníctvom kuriérskych spoločností a to priamo na adresu určeného servisného strediska, nie na výdajné miesta, nie na pobočku pošty a pod.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru na servisné stredisko znáša kupujúci. Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý!
Prepravné náklady na spiatočnú cestu (po vybavení reklamácie) znáša predávajúci.

Možnosti vybavenia reklamácie:

Ak ide o odstrániteľnú chybu (vadu) výrobku:

 • spotrebiteľ má právo na opravu veci; namiesto opravy môže žiadať jej výmenu, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť chyby (vady)
 • predávajúci môže namiesto odstránenia chyby (vady) vybaviť reklamáciu výmenou veci, ak tým spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti

Ak ide o neodstrániteľnú chybu (vadu) výrobku, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, ak sa po oprave vyskytne chyba (vada) opakovane alebo sa naraz vyskytne väčší počet chýb (vád) alebo ak predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia:

 • môže si spotrebiteľ vybrať medzi výmenou veci alebo vrátením kúpnej ceny (na základe odstúpenia od zmluvy)

Ak ide o neodstrániteľnú chybu (vadu) výrobku, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci:

 • patrí spotrebiteľovi primeraná zľava z ceny.

To všetko podľa §622 a §623 Občianskeho zákonníka a §18 odsekov 6 a 7 zákona č. 250/2007 Z.z.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od prijatia reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov
Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, má právo obrátiť sa na predávajúceho a žiadať nápravu. Ak na takúto žiadosť nie je od predávajúceho pozitívna odpoveď, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Subjektom na riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná  oprávnená inštitúcia.
Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami je možné riešiť aj dohodou.

Technická chyba 

Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto tovar na trhu; v takomto prípade prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru a užívateľ má právo sa rozhodnúť, či tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od počiatku. To isté platí aj v prípade názvu, popisu produktu, obsahu balenia a podobne.

Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku užívateľa, preto je užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje  sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu a v sekcii Kontakty.

Novinky z nášho blogu

ROZHOVOR S AIRSOFŤÁČKOU :)
20.05.2021 ROZHOVORY
ROZHOVOR S AIRSOFŤÁČKOU :)
Dnes Vám prinášame rozhovor s 26 ročnou Airsofťáčkou Ivik_kivik o ktorej u nás ešte budete počuť a veru, máte sa na čo tešiť. :) čítať celé
ROZHOVOR S MILOVNÍKOM NOŽOV A SURVIVAL & PREPPINGU
06.05.2021 ROZHOVORY
ROZHOVOR S MILOVNÍKOM NOŽOV A SURVIVAL & PREPPINGU
Dnes Vám prinášame rozhovor s jedným z našich stálych zákazníkov, ktorý je veľký milovník Survival & Preppingu a hlavne milovník nožov. čítať celé
ZHOTOVENIE VIDEOZÁZNAMU VEREJNÉHO ČINITEĽA V SLUŽBE
09.04.2021 LEGAL KIT
ZHOTOVENIE VIDEOZÁZNAMU VEREJNÉHO ČINITEĽA V SLUŽBE
Zhotovenie videozáznamu verejného činiteľa počas výkonu služby alebo počas vstupu do tvojich práv je tvoje právo. Avšak pozor, ber do úvahy aj... čítať celé
ROZHOVOR S MLADOU PREPPERKOU
08.04.2021 ROZHOVORY
ROZHOVOR S MLADOU PREPPERKOU
Sme veľmi radi, že máme možnosť priniesť Vám novú sekciu do nášho blogu, ktorá sa sústredí na rozhovory s laickou verejnosťou vo veci preppingu a prež... čítať celé
Nepremeškajte novinky zo sveta Ylang.sk
Prihláste sa pre odber exkluzívneho obsahu pokiaľ sa Vám nebude páčiť môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

PARTNERI 

 

       

                 

NAKUPOVANIE

Kontakty
Logo
TACTICAL & SURVIVAL SHOP
Miroslav Dubas  Zákaznícky servis
Miroslav Dubas Zákaznícky servis
(Po-Pi, 09:00-21:00 hod.)
Copyright © 2019 - 2021 OZONIC ENVIROMENTAL SOLUTIONS, s. r. o. - YLANG TACTICOM C.S.S.C. všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obrazových alebo textových zdrojov z tohto webu je dovolené len so súhlasom majiteľa internetovej stránky.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk